Program pozáručního servisu.

Máte rozbitý výrobek značky Segway-Ninebot, který již není v záruce, nebo chcete "vdechnout nový život tomu starému"? Právě pro vás jsme připravili program pozáručního servisu distributora značky Segway-Ninebot ČR a SK. Naším cílem je nabídnout vám sortiment originálních dílů za dostupné ceny a prodloužit tak životnost skvělých produktů Segway-Ninebot. Vybrané náhradní díly si můžete přímo zakoupit, anebo využít našeho servisního zázemí. Produkt vyžadující servis si od vás dokonce vyzvedneme kdekoliv v Čechách či na Slovensku, nebo jej můžete přinést sami do naší (link:servisní centrály). Náhradní díly pro pozáruční servis jsou dostupné téměř pro všechny závady vyjma závad vyžadující přímý zásah do elektroniky a její kódování. Do této kategorie spadá základní deska a v některých případech baterie.

V této sekci se dozvíte co znamená konkrétní diagnostická chyba dle jejího kódu, či jiného projevu. A který díl budete pravděpodobně potřebovat. Upozorňujeme, že opravy ??????

 

Číslo chyby

Popis chyby

Diagnostický okruh

Řešení

10

Abnormální komunikace mezi displayem a základní deskou

Dashboard and control board communication abnormal

Display/základní deska

Dashborad/control board

A01 

11

Abnormální A fáze motoru

Motor A phase current abnormal

Základní deska

Control board

B01

12

Abnormální B fáze motoru

Motor B phase current abnormal

základní deska

Control board

B01

13

Abnormální C fáze motoru

 Motor B phase current abnormal

 

základní deska

Control board

B01

14

 Závada plynové páčky

Throttle hall abnormal

Display/páčka plynu

A02

15

Závada brzdové páčky 

Brake hall abnormal

Display/páčka brzdy

A03

16

Abnormální komunikace mezi baterií a základní deskou

Battery change MOS abnormal

Základní deska

Control board

B01

17

Abnormální komunikace mezi externí baterií a základní

External battery change MOS abnormal

Základní deska

Control board

B01

18

Závada motoru

Motor hall abnormal

Základní deska, motor

Control board/motor

B11

19

Abnormální voltáž baterie

Battery voltage abnormal

Základní deska, baterie

Control board/battery

C01

20

Abnormální napětí externí baterie

External battery voltage abnormal

Základní deska, baterie

Control board/battery

D01

21

Abnormální komuniakce mezi baterií a základní deskou

Battery communication failed

Baterie

Battery

C02

22

Závada baterie

Battery code failed

Baterie

Battery

 

C02 

23

Defaultní výrobní číslo baterie

Battery default serial number 

Baterie

Battery

C02

24

Abnormální napětí v systému

System voltage test abnormal 

Základní deska, baterie, externí baterie

Control board/battery/external battery

C03 

25

Nedefinováno

Undefined

 

 

26

Závada základní desky

Flash saving error

Základní deska

Control board

  B01

27

Závada kódu základní desky

Control code error

Základní deska

Control board

  B01

28

Zkrat v ovladači motoru 

Motor driver shot circuit

Základní deska

Control board

  B01

29

Zkrat v ovladači motoru

Motor driver short circuit

Základní deska

Control board

  B01

30

Nedefinováno

Undefined

 

 

31

Chyba programu základní desky

Program skip error

Základní deska

Control board

  B01

32

Nedefinováno

Undefined

 

 

33

Nedefinováno

Undefined

 

 

34

Nedefinováno

Undefined

 

 

35

Deflautní sériové číslo základní desky

Control board default serial number

Základní deska

Control board

B01

36

Nedefinováno

Undefined

 

 

37

Nedefinováno

Undefined

 

 

38

Nedefinováno

Undefined

 

 

39

Abnormální teplota baterie

Battery temperature sensor abnormal 

Baterie

Battery

C02

40

Abnormální teplota základní desky 

Control board temperature abnormal

Základní deska/baterie

Control board/battery

C01

41

Abnormální teplota externí baterie

External battery temperature abnormal

Externí baterie

External battery

D02

42

Chyba komuniakce externí baterie se základní deskou

External battery communication error

Základní deska/externí baterie

Control board/external battery

D03

43

Závada externí baterie

External battery code error

Externí baterie

External battery

D02

44,

Deflautní sériové číslo externí baterie 

External battery default serial number

Externí baterie

External battery

D02 

 

 

Základní deska

Základní deska řídí veškeré elektronické a softwarové funkce koloběžky. Ovládá například výkon motoru podle míry akcelerace a zatížení. Uchovává údaje o koloběžce, stav, kilometry a zajištuje nabíjení baterie. 

Závada základní desky může způsobit nejrůznější anomálie v ovládání a chování koloběžky, trhanou akceleraci či brždění, nemožnost zapnout kolběžku, atd. 

Základní deska je umístěna v tubusu řidítek, či v základně. Její výměna vyžaduje zásah do elektroniky koloběžky a novou desku je nutné registrovat a aktivovat pomocí speciálního softwaru přístupné pouze autorizovanému servisu. Pokud je závada v základní desce je zapotřebí, abychom provedli výměnu v našem servisu. Další postup...

 

Baterie 

Baterie je srdce vaší koloběžky napájí základní desku motor a veškeré osvětlení. Životnost baterie závisí na míře používání a nabíjení. Její kapacitu naopak ovlivňuje teplota,zatížení koloběžky, četnost akcelerace a terén. Dobře udržovaná baterie může vydržet i roky používání bez význameného poklesu kapacity, avšak při teplotách okolo 0 (doplň stupně) může být kapacita baterie dočasně až poloviční oproti normálu. 

Závada baterie může způsobit nemožnost zapnout koloběžku, či její samovolné vypínání, či nízký dojezd, zde je ale potřeba brát v potaz výše zmíněné údaje které ovlivní kapacitu baterie - teplotu,zatížení,terén a akcelerace. 

Výměna baterie  je zásah do elektroniky a může dojít k poškození zařízení či k újmě na zdraví, doporučujeme tento úkon přenechat autorizovanému servisu Segway. 

 

Segment Řídítek

V segmentu řídítek nalezneme základní ovládací prvky. Páčku plynu a brzdy, display s hlavním tlačítkem  který ukazuje základní údaje jako stav baterie, rychlost atd. V rámu řídítek je také umístěno světlo. 

Ovládací páčky se světlem jsou  napojené na display a celá tato soustava je pomocí konektoru spojena se základní deskou. Řídítka série ES, E a MAX  je možné odmontovat např. pro přepravu v originálním balení.

Závada ovládácích páček se projevuje pomocí chybového kódu a s koloběžkou není možné se rozjet.

Závadu na displayi může zpusobit různé anomálie - pokles jasu displaye, nemožnost rozsvítit světlo nebo nemožnost vypnout koloběžku.  

Poznámka!

Pokud koloběžku se koloběžka zapne  s jinou než výchozí polohou páčky, koloběžka začne hlásit chybu. Proto doporučujeme při této chybě zkontrolovat zda-li se páčka vrací samovolně do výchozí polohy a jestli jí něco něbrání v pohybu, často to bývá například gumová rukojeť která doléhá na páčku a znemožnuje jí pohyb. 

 

Motor 

Motor zajištuje akceleraci brždení a nabíjení baterie pomocí rekuperace. Motor je umístěn v závislosti na typu koloběžky v předním nebo zadním kole a je přímo spojen se základní deskou a baterií. 

Závada na motoru se může projevit pomocí chybového kódu nebo vibracemi čí drhnutím při akceleraci nebo brždění. 

 

Pneu a podvozek

Pneumatiky a podvozek udávají jízdní vlatsnosti koloběžky a zajištují maximální bezpečí při cestování.  

U série ES,E a AIR 15 koloběžek je zvolena plná, bezúdržbová pneumatika, buďto z čisté gumy nebo z gumy v kombinaci se speciální pěnou. U takové pneumatiky a se nemusíte obávat defektu.

Série MAX má naopak bezdušové nafukovací pneumatiky se "samolepící" vrstvou jež zabezpečí utěsnění díry v případě defektu. 

Pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně,na hnaném kole rychleji. Životnost pneumatiky nelze s jistotou určit neboť její opotřebení záleží na mnoha faktorech, styl jízdy, povrch cesty, atd. Obecně však doporučujeme vyměnit pneumatiku pokud ubyde více jak 70% vzorku. 

(Foto: vzorek nový vs KO)

 

Kolečka koloběžky jsou uložena ve valivých ložiscích, při dlouhodobé jízdě vodou či obecně bežným opotřebením může dojít k jejich degradaci. To lze poznat dle zvuku jež vydávají při jízdě nebo při protočení volného kolečka, potom doporučujeme výměnu ložisek. V každém kolečku jsou umístěny dvě ložiska. Ložiska lze měnit pouze u nehnaných koleček. U hnaných kol - motoru výměna není možná protože ložiska jsou uloženy uvnitř.

E a ES série - 6001 2RSR

MAX Série - 6200 2Z

(Foto: ložiska)

 

Podvozky série ES a E (platí pouze pro: E25 a E45) jsou odpružené. ES série má odpružení předního a zadního kola. E série má odpružení přední vidlice. 

V rámci údržby doporučujeme pohyblivé části odpružení promazat silikonovým olejem.

 

Osvětlení

 Osvětení mají všechny koloběžky vyjma dětské série ZING. U většiny koloběžek se jedná o přední a zadní světlo, některé typy disponují o LED podsvícením konrétně typy: ES2,ES2  E25,E45 a AIR T15.

U ES série se přední světlo nachází v segmentu řídítek a zadní osvětlení po boku podvozku u zadního kola. Uvnitř podvozku poté nalezneme LED podsvícení.  Zadní osvětlení je přímo napojeno na LED podsvícení a poté prodlužovacím kabelem spojeno se základní deskou. Stejný systém zapojení je totožný u série E.  

Pokud přestane svítit LED či zadní osvětlení je možné, že závada je na  prodlužovací kabelu nad předním kolem, zde nejčasteji dochází k mechanickému poškození, případně jinde v kabeláži, či je vadný komponent. 

U E a MAX série se přední světlo nachází v segmentu řídítek zadní světlo pak v blatníku zadního kola. Zadní světlo je zde kabelem vedeným v blatníku zapojeno do základní desky. 

(Foto: podsvícení)

 

 

 

 

 Řešení závad

A01 - Zkontrolujte přívodní kabel od základní desky, zapojení konektoru, případné mechanické poškození kabelu. Pokud je zapojení v pořádku, chyba bývá připisována spíše závadě na displayi. Vyměňte display.

A02 - Zkontrolujte volný chod páčky plynu. Zamezte dotyku páčky plynu s gumovou rukojetí. Pokud přesto koloběžka vykazuje chybu 14, vyměňte plynovou páčku. Ojediněle může jít o závadu na jednotce displaye.

A03 - Zkontrolujte volný chod páčky brzdy. Zamezte dotyku páčky brzdy s gumovou rukojetí. Pokud přesto koloběžka vykazuje chybu 15, vyměňte brzdovou páčku. Ojediněle může jít o závadu na jednotce displaye.

B01 - Vyměňte základní desku.

B11 - Zkontrolujte zapojení konektorů mezi motorem a základní deskou. V případě, že je zapojení v pořádku, vyměňte motor nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

C01 - Vyměňte baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

C02 - Vyměňte baterii.

C03 - Vyměňte baterii nebo externí baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

D01 - Vyměňte externí baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

D02 - Vyměňte externí baterii.

D03 - Zkontrolujte zapojení externí baterie v konektoru. Zkontrolujte stav konektoru externí baterie a konektoru základní desky. Případně vyměňte základní desku nebo externí baterii. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.