Program pozáručního servisu.

Máte rozbitý produkt značky Segway-Ninebot, který již není v záruce, nebo chcete "vdechnout nový život tomu starému"? Právě pro vás jsme připravili program pozáručního servisu značky Segway-Ninebot ČR a SK. Naším cílem je nabídnout vám sortiment originálních dílů za dostupné ceny a prodloužit tak životnost skvělých produktů Segway-Ninebot. Vybrané náhradní díly si můžete přímo zakoupit, anebo využít našeho servisního zázemí. Produkt vyžadující servis si od vás dokonce vyzvedneme kdekoliv v Čechách či na Slovensku, nebo jej můžete přinést sami do naší (link:servisní centrály). Náhradní díly pro pozáruční servis jsou dostupné téměř pro všechny závady vyjma závad vyžadující přímý zásah do elektroniky a jejího kódování. Do této kategorie spadá základní deska a v některých případech i baterie.

V této sekci se dozvíte, co znamená konkrétní chyba, jež se vám může zobrazit na displayi koloběžky, nebo jak se může projevit závada na jedné z komponent, který pravděpodobně bude zapotřebí vyměnit. Mějte na paměti, že veškeré informace zde obsažené jsou pouze orientační a nenahrazují řádnou diagnostiku v servisní centrále. 

 

Číslo chyby

Popis chyby

Diagnostický okruh

Řešení

10

Abnormální komunikace mezi displayem a základní deskou

Dashboard and control board communication abnormal

Display/základní deska

Dashborad/control board

A01 

11

Abnormální A fáze motoru

Motor A phase current abnormal

Základní deska

Control board

B01

12

Abnormální B fáze motoru

Motor B phase current abnormal

základní deska

Control board

B01

13

Abnormální C fáze motoru

 Motor B phase current abnormal

 

základní deska

Control board

B01

14

 Závada plynové páčky

Throttle hall abnormal

Display/páčka plynu

A02

15

Závada brzdové páčky 

Brake hall abnormal

Display/páčka brzdy

A03

16

Abnormální komunikace mezi baterií a základní deskou

Battery change MOS abnormal

Základní deska

Control board

B01

17

Abnormální komunikace mezi externí baterií a základní

External battery change MOS abnormal

Základní deska

Control board

B01

18

Závada motoru

Motor hall abnormal

Základní deska, motor

Control board/motor

B11

19

Abnormální voltáž baterie

Battery voltage abnormal

Základní deska, baterie

Control board/battery

C01

20

Abnormální napětí externí baterie

External battery voltage abnormal

Základní deska, baterie

Control board/battery

D01

21

Abnormální komuniakce mezi baterií a základní deskou

Battery communication failed

Baterie

Battery

C02

22

Závada baterie

Battery code failed

Baterie

Battery

 

C02 

23

Defaultní výrobní číslo baterie

Battery default serial number 

Baterie

Battery

C02

24

Abnormální napětí v systému

System voltage test abnormal 

Základní deska, baterie, externí baterie

Control board/battery/external battery

C03 

25

Nedefinováno

Undefined

 

 

26

Závada základní desky

Flash saving error

Základní deska

Control board

  B01

27

Závada kódu základní desky

Control code error

Základní deska

Control board

  B01

28

Zkrat v ovladači motoru 

Motor driver shot circuit

Základní deska

Control board

  B01

29

Zkrat v ovladači motoru

Motor driver short circuit

Základní deska

Control board

  B01

30

Nedefinováno

Undefined

 

 

31

Chyba programu základní desky

Program skip error

Základní deska

Control board

  B01

32

Nedefinováno

Undefined

 

 

33

Nedefinováno

Undefined

 

 

34

Nedefinováno

Undefined

 

 

35

Deflautní sériové číslo základní desky

Control board default serial number

Základní deska

Control board

B01

36

Nedefinováno

Undefined

 

 

37

Nedefinováno

Undefined

 

 

38

Nedefinováno

Undefined

 

 

39

Abnormální teplota baterie

Battery temperature sensor abnormal 

Baterie

Battery

C02

40

Abnormální teplota základní desky 

Control board temperature abnormal

Základní deska/baterie

Control board/battery

C01

41

Abnormální teplota externí baterie

External battery temperature abnormal

Externí baterie

External battery

D02

42

Chyba komuniakce externí baterie se základní deskou

External battery communication error

Základní deska/externí baterie

Control board/external battery

D03

43

Závada externí baterie

External battery code error

Externí baterie

External battery

D02

44,

Deflautní sériové číslo externí baterie 

External battery default serial number

Externí baterie

External battery

D02 

 

 

Základní deska

Základní deska řídí veškeré elektronické a softwarové funkce. Ovládá například výkon motoru podle míry akcelerace a zatížení. Uchovává provozní údaje, počet ujetých kilometrů, rychlost, nabíjí baterii a zobrazuje její stav.

Závada základní desky může způsobit nejrůznější anomálie v ovládání a chování produktu, trhanou akceleraci či brždění, nemožnost zapnutí, atd. 

Základní deska je u elektrokoloběžek umístěna v tubusu řidítek či v základně. Její výměna vyžaduje zásah do elektroniky koloběžky a novou desku je nutné registrovat a aktivovat pomocí speciálního softwaru přístupnému pouze autorizovanému servisu. Pokud je závada v základní desce, je zapotřebí, abychom provedli výměnu v našem servisu. 

 

Baterie 

Baterie je srdcem vašeho stroje, napájí základní desku, motor a veškeré osvětlení. Životnost baterie závisí na míře používání a nabíjení. Její kapacitu naopak ovlivňuje teplota, zatížení, četnost akcelerace a v neposlední řadě terén. Dobře udržovaná baterie může vydržet i roky bez význameného poklesu kapacity, avšak při nižších provozních teplotách může být kapacita baterie dočasně snížena až polovinu oproti normálu. 

Závada baterie může způsobit nemožnost zapnout produkt, samovolné vypínání, nízký dojezd (zde je ale potřeba brát v potaz výše zmíněné faktory, které ovlivní kapacitu baterie). 

Výměna baterie je zásah do elektroniky a může dojít k poškození zařízení či k újmě na zdraví, doporučujeme tento úkon přenechat autorizovanému servisu Segway-Ninebot.

 

Segment řídítek

V segmentu řídítek se nachází základní ovládací prvky, a to display s hlavním tlačítkem, který ukazuje základní údaje jako stav baterie, rychlost atd., páčku brzdy a plynu. V rámu řídítek je také umístěno přední osvětlení koloběžky. 

Ovládací páčky se světlem jsou napojené na display a celá tato soustava je pomocí konektoru spojena se základní deskou. Řídítka elektrokoloběžek série ES, E a MAX  je možné odmontovat např. pro přepravu v originálním balení.

Závada ovládácích páček se projevuje pomocí chybového kódu (14 a 15) a s koloběžkou není možné se rozjet.

Závadu na displayi můžou zpusobit různé anomálie - pokles jasu displaye, nemožnost rozsvítit světlo nebo nemožnost vypnout koloběžku.  

Pozn.

Pokud se koloběžka zapne s jinou než výchozí polohou páčky plynu nebo brzdy, koloběžka začne hlásit výše zmíněnou chybu. Proto doporučujeme při této chybě zkontrolovat, zda se páčka vrací samovolně do výchozí polohy. Často bývá gumová rukojeť příliš blízko páčkám, doléhá na ni a znemožnuje její pohyb. 

 

Motor 

Motor zajištuje akceleraci, brždení a nabíjení baterie pomocí rekuperace. Motor je umístěn v závislosti na typu koloběžky (v předním nebo zadním kole) a je přímo spojen se základní deskou.

Závada na motoru se může projevit pomocí chybového kódu nebo vibracemi čí drhnutím motorového kola při akceleraci nebo brždění. 

 

Kola a podvozek

Kola a podvozek odrážejí jízdní vlastnosti koloběžky a zajištují maximální bezpečí při cestování.  

U série ES,E a AIR 15 koloběžek je zvolena plná, bezúdržbová pneumatika z tvrdé gumy nebo z gumy v kombinaci se speciální změkčující pěnou. U takové pneumatiky a se nemusíte obávat defektu.

Série MAX má naopak bezdušové nafukovací pneumatiky se "samolepící" vrstvou, jež zabezpečí okamžité utěsnění díry v případě menšího defektu. 

Pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně, na hnaném kole rychleji. Životnost pneumatiky nelze s jistotou určit neboť její opotřebení záleží na mnoha faktorech, stylu jízdy, povrchu cesty, atd. Obecně však doporučujeme vyměnit pneumatiku pokud ubyde více jak 70% hloubky jejího dezénu.

 

Kolečka koloběžky jsou uložena ve valivých ložiskách. Ač jsou ložiska zapouzdřená, při dlouhodobé jízdě vodou či obecně bežným opotřebením může dojít k jejich degradaci. To lze poznat dle hrubšího chodu kolečka. V tomto případě doporučujeme výměnu ložisek. V každém kolečku jsou umístěna dvě ložiska. Ložiska lze měnit pouze u nehnaných koleček. U hnaných kol - motoru - výměna ložisek možná není.

 

Podvozky koloběžek ES2/ES4 a E25E/E45E jsou odpružené. V rámci údržby doporučujeme pohyblivé části odpružení promazat silikonovým olejem nebo WD-40.

 

Osvětlení

Osvětením disponují všechny koloběžky vyjma dětské série ZING. U většiny koloběžek se jedná o přední a zadní světlo, některé typy mají navíc LED podsvícení (ES2/ES4, E25E/E45E a AIR T15).

U série ES a E se přední světlo nachází v segmentu řídítek a zadní osvětlení u zadního kola. Uvnitř podvozku poté nalezneme LED podsvícení. Zadní osvětlení je přímo napojeno na LED podsvícení a poté prodlužovacím kabelem spojeno se základní deskou. 

Pokud přestane svítit podsvícení či zadní osvětlení, je možné, že závada je na prodlužovací kabelu nad předním kolem, zde nejčasteji dochází k mechanickému poškození, případně jinde v kabeláži, či je vadný komponent. 

U série koloběžek MAX je systém zapojení obdobný.

  

Řešení závad

A01 - Zkontrolujte přívodní kabel od základní desky, zapojení konektoru, případné mechanické poškození kabelu. Pokud je zapojení v pořádku, chyba bývá připisována spíše závadě na displayi. Vyměňte display.

A02 - Zkontrolujte volný chod páčky plynu. Zamezte dotyku páčky plynu s gumovou rukojetí. Pokud přesto koloběžka vykazuje chybu 14, vyměňte plynovou páčku. Ojediněle může jít o závadu na jednotce displaye.

A03 - Zkontrolujte volný chod páčky brzdy. Zamezte dotyku páčky brzdy s gumovou rukojetí. Pokud přesto koloběžka vykazuje chybu 15, vyměňte brzdovou páčku. Ojediněle může jít o závadu na jednotce displaye.

B01 - Vyměňte základní desku.

B11 - Zkontrolujte zapojení konektorů mezi motorem a základní deskou. V případě, že je zapojení v pořádku, vyměňte motor nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

C01 - Vyměňte baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

C02 - Vyměňte baterii.

C03 - Vyměňte baterii nebo externí baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

D01 - Vyměňte externí baterii nebo základní desku. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

D02 - Vyměňte externí baterii.

D03 - Zkontrolujte zapojení externí baterie v konektoru. Zkontrolujte stav konektoru externí baterie a konektoru základní desky. Případně vyměňte základní desku nebo externí baterii. Pro správné určení vadného dílu se obraťte na autorizovaný servis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu